Tjänster

eslov-kungshult

Från idé till färdigt projekt

Som snickare har jag fått lära mig vikten av god kommunikation. Mitt jobb utförs inte bara med hammare och borr utan i lika stor utsträckning genom samtal, planering och visioner. Mitt mål är att alltid vara tydlig och lyhörd och att de som anlitar mig inte bara ska bli nöjda med byggresultatet utan även känna att de fått en god och pålitlig relation till mig.

Byggnation

Jag utför byggnation, ombyggnation och renoveringar; såväl stort som smått! Jag har ett väl sammanlänkat nätverk av plattsättare, elektriker, VVS och målare som jag brukar samarbeta med och står gärna för totalentreprenad.

Ritningsarbete

Jag utför även ritningsarbeten såsom bygglovsritningar, planskisser och upprättar projekteringshandlingar. Jag arbetar då framför allt i AutoCAD. Jag har bl a gjort projektering samt bygglovsunderlag till ett flertal större vindsprojekt i Malmö.  I mitt nätverk återfinns både arkitekter och kvalitetsansvariga som kan bistå för att dels tillmötesgå era önskemål såväl som kommunernas.